Meer resultaten voor cognitieve

cognitieve  
cognitief WikiWoordenboek.
met betrekking tot het leerproces, kennen. weten, kennen, kennis, leren, waarnemen, herinneren, denken, interpreteren, geloven, probleem-oplossen, cognitieve dissonantie, cognitieve psychologie. met betrekking tot het leerproces. Engels: cognitive en. Portugees: cognitivo pt m, cognitivo pt v. Spaans: cognoscitivo es, cognitivo es.
Cognitief: wat betekent dat? - Cognitieve vaardigheden en stoornissen.
In artikelen over het geheugen, leren of problemen daarmee, valt nog wel eens de term cognitief. We spreken bijvoorbeeld over cognitieve vaardigheden, cognitieve vermogens of cognitieve functies. Wat wordt daarmee bedoeld? De term cognitie komt van het Latijnse woord cognoscere, wat kennen of weten betekent. Afhankelijk van de context kan het staan voor kennis, een overtuiging, denkvermogen, het vermogen om dingen te leren, onthouden en uitwisselen van kennis, enzovoort. In de psychologie wordt met cognitie het vermogen om kennis op te nemen en verwerken bedoeld, maar ook zaken als waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie.
Cognitie Wikipedia.
Het vakgebied van de cognitieve psychologie ontstond gedeeltelijk als reactie op het Angelsaksische behaviorisme 3, een empiristische richting binnen de psychologie die gedrag deterministisch verklaart: prikkels vanuit de omgeving roepen bij het individu een reactie op; mentale processen worden door het behaviorisme buiten beschouwing gelaten.
Wat is een cognitieve stoornis?
Een cognitieve stoornis is een stoornis in een of meer cognitieve functies. Dit kan problemen opleveren met het geheugen, taal, gedrag en het oplossen van problemen. Een cognitieve stoornis kan tijdelijk of blijvend zijn. Tijdelijke cognitieve stoornissen komen bijvoorbeeld voor bij psychische problemen zoals depressie.
Cognitief de betekenis volgens Nick Felix.
Nog steeds is er veel onbekend over hoe denkprocessen in de menselijke hersenen precies werken. Door nieuw ontdekkingen als hersenscans komt er steeds meer kennis, maar er is nog steeds veel onontgonnen gebied wat betreft het cognitieve. alles over Cognitief.

Contacteer ons

pret
gambling
liquor
online
cognitieve
hire
camping
voyance
bruxelles